+299 34 35 40 og udenfor åbningstid

Vi har samlet en række af de mest almindelig spørgsmål her.

Kontakt os på 34 35 40 hvis du har brug for hjælp.

Depositum

Dit depositum skal betales inden du får udleveret nøglen til din nye lejlighed.

Når du fraflytter din lejlighed får du dit betalte depositum tilbage, fratrukket eventuelle istandsættelsesudgifter.

Opsigelse af lejekontrakten

I din lejekontrakt står der hvilket opsigelsesvarsel du har. Typisk er det løbende måned + 1 måned eller + 3 måneder.

Du kan godt fraflytte din lejlighed før denne dato, men du skal betale husleje frem til den dato din lejekontrakt slutter. Med mindre din lejlighed bliver udlejet igen inden. Sker dette frigøres du fra din lejekontrakt og dermed ikke længere betale husleje.

Gebyrer

Administrator opkræver gebyr i forskellige situationer. For nuværende opkræves der et gebyr for følgende:

Gebyroversigt Illuut

Forevisning af ID

Ved indgåelse af lejekontrakt skal du forevise ID - enten fysisk hos administrator eller ved fremsendelse af scannet kopi sammen lejekontrakten.

Ved køb af ekstra nøglebrikker skal der ligeledes fremvises ID hos administrator.

Oplåsning af SALTO-lås uden for arbejdstid

Hvis du låser dig ude af din bolig uden for normal arbejdstid, kan du kontakte 343540 (telefonen viderestilles til vagtkontoret). Arssarnerit er den faste låsesmed på SALTO-låse i Illuut og udfører arbejdet iht. deres gældende timesatser og udkaldstakster.

Du skal forvente at udgiften er ml. 1.900 - 2.000 kr.

Administrationen bliver informeret om udkaldsopgaven og ved næst-kommende husleje opkræves du dette beløb. Arssarnerit fremsender særskilt faktura, som du kan få udleveret ved henvendelse hos administrationen. Vi kan desværre ikke specificere beløb på din huslejeopkrævning via PBS.

Tilkald af håndværker uden for arbejdstid

Hvis der opstår en pludselig skade i lejligheden eller i fællesarealerne kan du tilkalde håndværker via 34 35 40. Vagten rekvirerer den nødvendige fagmand til at udføre arbejdet.

Vær opmærksom på at det kun er akutte skader som vandudtrængning, manglende forsyning af vand, varme og el og lign. der udføres på udlejers regning.

Har du brug for hjælp til eksempelvis adgang til renovationsrum eller forhold inde i lejligheden af mindre karaktér, skal du selv afholde udgiften til håndværker / vicevært.

Vær her opmærksom på at håndværkerne opkræver udkaldstillæg og timetillæg for arbejde uden for normal arbejdstid, hvilket er væsentlig dyrere end normalt.

Rekvireres håndværker til ikke-akut arbejde, vil du blive opkrævet udgifter hertil på næstkommende huslejeopkrævning.

Hvordan fungerer ventilationen i min bolig?

Følgende oplyses af servicepartneren på ventilationen i Illuuts ejendomme:

Tuapannguit og Sana (Peqqik) blokkene:

 

Lejlighederne i denne ejendom udsuges konstant via emhætte i køkken og kontrolventil i badeværelse.

Ventilatorer står på loft.

 

Udsugning:

Køkken:

Når man tænder for emhætten, så åbner der et spjæld og der udsuges mere, spjældet lukker af sig selv efter en tid eller når man selv slukker for emhætten.

 

Badeværelse:

Når man går i bad og fugtigheden i rummet stiger så åbner der et spjæld og der suges mere, dette spjæld lukker igen af sig selv, når fugtigheden falder.  

 

Indblæsning:

Ventiler i vinduer eller ydervægge virker som friskluftsventiler.

 

VIGTIGT:

Ventiler i vinduer og ydervægge skal være åbne og må ikke afspærres.

Kontrolventil i badeværelse må ikke afspærres med tape eller papir.

 

 

 

 

Suloraq, Norsaq og Igimaq blokkene:

 

Lejlighederne i disse ejendomme ventileres med komfortventilation, således at varmen i det udsuget luft genanvendes og opvarmer indblæsningsluften.

Anlægget kører konstant.

 

Udsugning:

Køkken:

Når man tænder for emhætten, så åbner der et spjæld og der udsuges mere, spjældet lukker af sig selv efter en tid eller når man selv slukker for emhætten.

 

Badeværelse:

Når man går i bad og fugtigheden i rummet stiger så åbner der et spjæld og der suges mere, dette spjæld lukker igen af sig selv, når fugtigheden falder.

 

Indblæsning:

Der tilføres opvarmet indblæsningsluft i stue/gang og enkle rum via kontrolventiler.

 

VIGTIG:

Den faste indstilling på kontrolventiler må ikke ændres og heller ikke lukkes med tape eller papir.