+299 34 35 40

Vi har samlet en række af de mest almindelig spørgsmål her.

Kontakt os på 34 35 40 hvis du har brug for hjælp.

Depositum

Dit depositum skal betales inden du får udleveret nøglen til din nye lejlighed.

Når du fraflytter din lejlighed får du dit betalte depositum tilbage, fratrukket eventuelle istandsættelsesudgifter.

Opsigelse af lejekontrakten

I din lejekontrakt står der hvilket opsigelsesvarsel du har. Typisk er det løbende måned + 1 måned eller + 3 måneder.

Du kan godt fraflytte din lejlighed før denne dato, men du skal betale husleje frem til den dato din lejekontrakt slutter. Med mindre din lejlighed bliver udlejet igen inden. Sker dette frigøres du fra din lejekontrakt og dermed ikke længere betale husleje.

Gebyrer

Administrator opkræver gebyr i forskellige situationer. For nuværende opkræves der et gebyr for følgende:

Gebyroversigt Illuut

Forevisning af ID

Ved indgåelse af lejekontrakt skal du forevise ID - enten fysisk hos administrator eller ved fremsendelse af scannet kopi sammen lejekontrakten.

Ved køb af ekstra nøglebrikker skal der ligeledes fremvises ID hos administrator.

Oplåsning af SALTO-lås uden for arbejdstid

Hvis du låser dig ude af din bolig uden for normal arbejdstid, kan du kontakte 343540 (telefonen viderestilles til vagtkontoret). Arssarnerit er den faste låsesmed på SALTO-låse i Illuut og udfører arbejdet iht. deres gældende timesatser og udkaldstakster.

Du skal forvente at udgiften er ml. 1.900 - 2.000 kr.

Administrationen bliver informeret om udkaldsopgaven og ved næst-kommende husleje opkræves du dette beløb. Arssarnerit fremsender særskilt faktura, som du kan få udleveret ved henvendelse hos administrationen. Vi kan desværre ikke specificere beløb på din huslejeopkrævning via PBS.